Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (Slayt-Sunum)

Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı sunumu toplam 84 slayttan oluşmakta. 12. sınıf Türk Edebiyatı dersinin ilk ünitesi olan Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ünitesini ve sene boyunca işlenecek bu dönem edebi hareketleri işliyor. 12. sınıf öğretmen ve öğrencilerinin sene boyunca işine yarayacak olan sunumda dönemin özellikleri, edebi toplulukları, kırk kadar önemli sanatçıları ve dönemle ilgili test soruları yer alıyor. Sunumu aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.İNDİR - Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı SLAYTI


Cumhuriyetin ilk yıllarında ölen bazı sanatçılar dışında Milli Edebiyatçılar, Beş Hececiler ve Bağımsızlar olarak ele aldığımız şair ve yazarlar sanat hayatlarına Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında da devam etmişlerdir.
1923’ten 1940’a kadar devam eden dönemde Kurtuluş Savaşı’nın yarattığı birliğin, yapılan inkilaplar ve reformların etkisiyle sanatçılar ‘memleket edebiyatı” anlayışıyla Anadolu’ya yönelir.
Özellikle 1930’lu ve 1940’lı yıllarda yeni akımlar ve topluluklar oluşmuştur: Yedi Meşaleciler, Birinci Yeniciler (Garipçiler), Maviciler, İkinci Yeniciler, Toplumsal Gerçekçiler...
Cumhuriyet dönemi eserlerinde öz Türkçecilik anlayışının da etkisiyle genel olarak açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
Anadolu, doğal güzellikleri, insanı, sosyal hayatı ve folkloruyla edebi eserlere yansımış, Türk tarihi ve Atatürk’le ilgili konular ağırlık kazanmış, 1940’lı yıllardan sonra ise bireysel duygu ve sorunlar da ele alınmıştır.
Dünyaya açılma ve çağdaşlaşma çabaları edebiyatı da etkilemiş; Dünya edebiyatı daha yakından takip edilmiştir:
Dünya edebiyatıyla kurulan bağlar sonucunda; toplumsal gerçekçilik, varoluşçuluk, dışavurumculuk, gerçeküstücülük, gelecekçilik gibi akımların etkisinde ürünler verilmiştir.
İlk yıllarda genellikle Halk edebiyatı nazım şekilleri ve hece ölçüsü kullanılmış; 1 940’lı yıllardan sonra ise serbest şiir yaygınlaşmış, aruzu sürdürenler oldukça azalmıştır.
Roman ve hikayelerde toplumsal ve kültürel farklılıklar, ülke ve toplum sorunları, Kurtuluş Savaşı, eski-yeni çatışması, köy ve kasaba insanın çelişkileri, tarihi konular, yanlış Batılılaşma konuları ağırlıkla işlenmiştir.
Tiyatro, yeni Cumhuriyetin ilkelerini halka aktarmada bir araç olarak hızla yaygınlaşmaya başlamıştır; çocuk tiyatrosu çalışmaları yapılmış, kadınlar sahnede daha çok yer almaya başlamış, Devlet Konservatuarı açılmıştır.
Deneme, eleştiri, edebiyat tarihi alanlarında Cumhuriyet döneminde büyük ilerlemeler kaydedilir, önemli eserler verilir.

YAHYA KEMAL BEYATLI Slaytı sunumu
MİTHAT CEMAL KUNTAY Slaytı sunumu
KEMALETTİN KAMU slaytı sunumu
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR slaytı sunumu
ÖMER BEDRETTİN UŞAK slaytı sunumu
AHMET HAMDİ TANPINAR slaytı sunumu
AHMET MUHiP DRANAS slaytı sunumu
ZİYA OSMAN SABA slaytı sunumu
YAŞAR NABİ NAYIR slaytı sunumu
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (Slayt-Sunum) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (Slayt-Sunum) Reviewed by edebiyat hocam on 15:16 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Düşüncelerinizi paylaşır mısınız?