Hikaye (Öykü) Nedir Slayt Konu Anlatımı

Öykü Nedir slayt ders notu
Hikaye Slayt
Hikâye yazı türü hakkında hazırlanmış sunumu yazının sonundaki bağlantıdan indirebilirsiniz. Hikâye - Öykü sunumu 11 slayttan oluşuyor. Konuyla ilgili bütün gerekli bilgiler sunumda verilmiş. Resimlerle zenginleştirilmiştir. Ayrıca hikâye (öykü) hakkında sunumun içeriği konu anlatımı şeklinde aşağıda verilmiştir.HİKÂYE (ÖYKÜ) NEDİR? 

Yaşanmış ya da yaşanabilir olayların edebi değer taşıyacak şekilde kısaca anlatıldığı yazılara hikâye (öykü) denir.
Hikâyede hayatın kısıtlı bir zamanı anlatılır. Kişi sayısı azdır. Kişiler her yönüyle ele alınmaz. Kişiler olaya bakan yönleriyle tanıtılır.
Hikâyelerde yaşanmış olaylar anlatılabileceği gibi tamamen tasarlanmış olaylar da anlatılabilir. Olaylar hayal ürünü de olsa yaşanabilir nitelikte olmalıdır. Hikâyelerde olağanüstü olaylara yer verilmez.
Olayların okuyucu da heyecan uyandırıcı olması amaçlanır. Olaylarda ayrıntıya yer verilmez.
Hikâye belli bir zamanda geçer ve aynı zaman diliminde gelişir ve sonlanır. Hikâye birinci tekil (ben) veya üçüncü tekil (o) kişinin ağzından anlatılır.


Dünyada ve Türk Edebiyatında Hikâye

Hikâye en eski edebi türlerden biridir. Yazının olmadığı sözlü edebiyat döneminden bu yana farklı türlerle birlikte gelişmiştir. Destanlar, masallar, halk hikâyeleri hikâyenin oluşturduğu türlerdendir. Ancak hikâyenin tek başına bir tür olarak ortaya çıkması 19. yüzyılı bulmuştur.
Dünya edebiyatında Boccacio (Bokasyo) adlı yazarın Decameron (Dekameron) isimli eseri hikâye türünün ilk örneği olarak kabul edilir.
Dünya edebiyatında 19. yy.dan  itibaren Alphonse Daudet (alfons Dode), Maupassant (Maposan), Mark Twain (Mark Tivin) Çehov gibi büyük hikâye yazarları yetişmiştir.
Türk edebiyatında hikâye geleneği eskilere dayanır. Sözlü dönemden beri dilden dolaşan Dede Korkut Hikâyeleri ile Divan edebiyatı dönemindeki birçok mesnevi aslında birer hikâyedir.
Ancak batılı anlamda ilk hikâye Ahmet Mithat Efendi’nin yazdığı Letaif-i Rivayat adlı eserdir.
Samipaşazade Sezai’nin yazdığı Küçük Şeyler Türk edebiyatında modern anlamda kısa hikâyenin başlangıcı kabul edilir.
Daha sonra hikâye türünün en olgun örneklerini Halit Ziya Uşaklıgil vermiştir. Ömer Seyfettin, Sait Faik Abasıyanık, Memduh Şevket Esendal, Refik Halit Karay hikâye türünün önemli yazarları arasındadır.
Hikaye Öykü Sunum indir

Hikaye Nedir 

Hikâye Türleri Nelerdir?

1. Olay Hikâyesi (Maupasant Tarzı)

Olay ağırlıklıdır. Bu tür öykülerde olaylar zinciri, kişi, zaman, yer öğesine bağlıdır. Olaylar serim, düğüm, çözüm sırasına uygun olarak anlatılır.
İlk olarak Fransız yazar Maupasant tarafından yazıldığı için Maupasant tarzı hikâye de denir. Bizim edebiyatımızda Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay bu türün önemli yazarlarıdır.

2. Durum Hikâyesi (Çehov Tarzı)

Olay ağırlıklı değildir. Bu tür öykülerde duygu, düşünce, hayal, davranış, kişisel yorumlar ön plandadır. Hikâye bir sonuca bağlanmayabilir. Okuyucu üzerinde farklı düşünceler uyandırmaya açıktır. İlk olarak Rus yazar Çehov tarafından yazıldığı için Çehov tarzı hikâye de denir. Bizim edebiyatımızda Memduh Şevket Esendal, Sait Faik Abasıyanık bu türün önemli yazarlarıdır.

İNDİR: HİKAYE (ÖYKÜ) NEDİR SLAYT - SUNUM

DİĞER 9. SINIF KONULARINA BURAYI TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ.

Hikaye (Öykü) Nedir Slayt Konu Anlatımı Hikaye (Öykü) Nedir Slayt Konu Anlatımı Reviewed by edebiyat hocam on 19:28 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Düşüncelerinizi paylaşır mısınız?